مشخصات لایه بندی

مشخصات لایه بندی انواع مخازن افقی و عمودی شرکت جهان تانک به شرح زیر می باشند:

jahan-tank