مخازن کروی

مخازن کروی پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم های ۵۰۰ و  ۱۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند.