مخازن مکعبی عمودی

مخازن مکعبی عمودی پلی اتیلن شرکت جهان تانک بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.