مخازن سمپاش

مخازن سمپاش پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم های ۱۰۰، ۴۰۰ و  ۲۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند.