مخازن بیضی درب کنار

مخازن بیضی درب کنار پلی  اتیلن شرکت جهان تانک در حجم های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و  ۲۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند.