مخازن افقی درب کنار

مخازن افقی درب کنار پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم های ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.