مخازن پشت نیسانی

مخازن پشت نیسانی پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم  ۲۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه تولید  می شود