مخازن عمودی

مخازن عمودی پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم ۱۰۰های  تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.