مخازن عمودی کوتاه

مخازن عمودی کوتاه پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم های ۳۰۰۰، ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ هزار لیتر به صورت یکپارچه تولید میشوند.این نوع محصولات به دلیل ارتفاع کم گزینه مناسبی جهت مکانهایی که محدودیت ارتفاع دارند میباشند.