مخازن زیر پله

مخازن زیرپله پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم های  ۵۰۰ ، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت نگهداری آب در ساختمان های مسکونی که محدودیت فضا دارند مورد استفاده قرار می گیرند.