مخازن افقی

مخازن افقی پلی اتیلن شرکت جهان تانک در حجم های ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.